Logga som leder till Laxå vattens startsida

Vattenverk

Senast uppdaterad:

Laxå Vatten AB ansvarar för tre vattenverk - Laxå vattenverk, Finnerödja vattenverk och Tived vattenverk. I vattenverken renas vattnet så att det lever upp till de höga krav som livsmedelsverket ställer på dricksvatten.

Det vatten som används för att producera dricksvatten kallas för råvatten. De råvatten vi använder håller hög kvalitet och kräver ingen större behandling i vattenverken.

Reningsprocesserna på vattenverken övervakas automatiskt dygnet runt och om något skulle bli fel larmas vår personal omedelbart.

Laxå vattenverk

I Laxå vattenverk produceras dricksvatten till dig som bor i Laxå tätort, Röfors och Hasselfors. Från hösten 2007 får även Mullhyttan i Lekebergs kommun sitt dricksvatten från Laxå vattenverk.

Laxå vattenverks råvatten kommer från Norruddens grundvattentäkt. I
vattenverket filtreras, pH-justeras och desinficeras vattnet innan det pumpas ut på vattenledningsnätet.

Varje dygn produceras drygt 1 100 m­³ (1 100 000 liter) dricksvatten i Laxå vattenverk.

Finnerödja vattenverk

Finnerödja vattenverk producerar dricksvatten till dig som bor i Finnerödja tätort.

Finnerödja vattenverk får sitt råvatten från Kroa grundvattentäkt. Råvattnet
pH-justeras och desinficeras i vattenverket innan det pumpas ut på vattenledningsnätet.

Varje dygn produceras ca 120 m­³ (120 000 liter) dricksvatten i Finnerödja vattenverk.

Tived vattenverk

Tived vattenverk producerar dricksvatten till dig som bor i Sannerud.

Råvattnet kommer från sjön Unden. I vattenverket pH-justeras och desinficeras vattnet innan det pumpas ut på vattenledningsnätet.

Varje dygn produceras drygt 13 m­³ (13 000 liter) dricksvatten.