Logga som leder till Laxå vattens startsida

Allmäna bestämmelser och VA-taxa

Senast uppdaterad:

ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av de allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) är ett dokument som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen (Laxå Vatten) och abonnenten har gentemot varandra.