Logga som leder till Laxå vattens startsida

Avloppsvatten

Senast uppdaterad:

Avloppsvatten - en del av kretsloppet

Vatten är en begränsad resurs, det vatten som finns på jorden nu är samma vatten som alltid funnits. Därför måste det vatten som finns vårdas.

Laxå Vatten är ett av Laxå kommuns viktigaste miljöföretag. Varje dag tar vi emot avloppsvatten från hushåll och företag runt om i kommunen. Dessutom tar Hasselfors avloppsverk emot avloppsvatten från Mullhyttan i Lekebergs kommun.

Efter rening i något av våra tre avloppsreningsverk återförs vattnet till kretsloppet via Laxån (Laxå avloppsverk), Teen (Hasselfors avloppsverk) och Skagersholmsån (Finnerödja avloppsverk).

Vattnet rör sig hela tiden - i marken, i floder, i sjöar och i hav eller som vattenånga eller nederbörd. De gränser som vi människor satt mellan kommuner, län och länder är något som vattnet inte bryr sig om. Vattnet rör sig enligt de naturliga gränserna i landskapet, från höjdpunkter mot lågpunkter. Det vatten som används på en plats har tidigare varit på en annan. Och när vattnet använts kommer det röra sig vidare i världen.

Illustration av en toalett, vattendroppe och ett träd