Logga som leder till Laxå vattens startsida

Avloppsverk

Senast uppdaterad:

Laxå Vatten ansvarar för tre avloppsverk och två trekammarbrunnar.

För att rena avloppsvattnet används en kombination av mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg.

Avloppverken är inte gjorda för att rena avloppsvattnet från miljögifter, tungmetaller och läkemedel. Antingen följer dessa ämnen med vattnet ut och förgiftar våra sjöar och vattendrag eller så hamnar de i slammet som då blir svårt att använda på ett bra sätt. Kemikalier i avloppsvattnet skadar dessutom de mikroorganismer som sköter den biologiska reningen.

Lämna kemikalier till ÅVC Mosjön eller Röda Slingan och mediciner till apoteket så är du rädd om vårt vatten. Information om hur avfall ska hanteras finns hos Sydnärkes kommunalförbunds hemsida Länk till annan webbplats.

Laxå avloppsverk

Laxå avloppsverk togs i drift 1965. Innan dess rann det orenade avloppsvattnet rakt ut i Laxån.

Avloppsverket tar emot och renar avloppsvatten från Röfors och Laxå tätort. Till avloppsverket kommer också allt slam som hämtas från enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och septiktankar runt om i Laxå kommun. Dessutom renar avloppsverket lakvatten från den nedlagda Mosjötippen.

Laxå avloppsverk renar 2 500 - 3 000 m³ ( = 2 500 000 - 3 000 000 liter) avloppsvatten varje dygn.

För att skilja/fälla ut orenheter från vattnet tillsätts en kemikalie.Under 2015 pågår ett projekt med att byta till en mot miljön snällare så kallad fällningskemikalie. Den är också effektivare så vi behöver inte tillsätta samma mängd som tidigare.

Foto på Laxå avloppsverk

Hasselfors och Finnerödja avloppsverk

Avloppsverken i Hasselfors och Finnerödja byggdes i början av 1970-talet och är näst intill identiska.

Vass, våtmark Hasselfors avloppsverk

I Hasselfors avloppsverk renas avloppsvatten från Hasselfors och Mullhyttan. I Hasselfors avloppsverk renas varje dygn ca 500 m³ (= 500 000 liter) avloppsvatten.

I Finnerödja avloppsverk renas avloppsvatten från Finnerödja. I Finnerödja avloppsverk renas ca 300 m³ (= 300 000 liter) avloppsvatten varje dygn. Vintern 2015 byggdes verket om och fick en ny effektivare fällningskemikalie vilket gör att vi inte behöver dosera samma mängd som tidigare. Byggnaderna har fått en uppfräschning med ny fasad och nya fönster.

För att få en ännu bättre rening av avloppsvattnet har avloppsverken i Hasselfors och Finnerödja kompletterats med varsin våtmark som det renade avloppsvattnet får passera innan det släpps ut i Teen och Skagersholmsån.

Vass, våtmark Hasselfors avloppsverk

Avloppsrening i Sannerud

I Sannerud har Laxå Vatten två trekammarbrunnar med tillhörande infiltrationsbäddar. Slammet från trekammarbrunnarna sugs ur och körs till Laxå avloppsverk en gång per år.