Logga som leder till Laxå vattens startsida

Om oss

Det här är Laxå Vatten

Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som funnits sedan 2002. Tidigare bedrevs verksamheten i kommunal förvaltning.

Laxå Vattens uppdrag är att långsiktigt tillhandahålla dricksvatten av hög kvalitet och omhänderta och rena avloppsvatten inom verksamhetsområdet med stor miljöhänsyn. Laxå Vatten är miljödiplomerade sedan 2016 enligt SUSA- Sustainable Standards (tidigare Svensk Miljöbas).

Vill du veta mer oim vad det innebär att vara miljödiplomerad klicka på länken:

SUSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

I Laxå är det Laxå Vatten AB som är VA-huvudman och ansvarar för VA-distributionen till hushåll och företag inom beslutade verksamhetsområden i Laxå kommun. Laxå Vatten tillhandahåller rent dricksvatten (V) och ser till att avloppsvatten (A) renas innan det släpps ut i naturen igen.

Kommunalt vatten och avlopp är självfinansierad (taxefinasierad). Det innebär att vi inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna för vatten och avlopp.

I våra vattenverk producerar vi dricksvatten som sedan levereras till våra kunder via vårt vattenledningsnät. Råvattnet kommer från både sjö- och grundvattentäckter.
Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker.

Avloppsvatten leds bort i vårt avloppsledningsnät och renas i något av våra avloppsverk.

Vi är miljödiplomerade sedan oktober 2016 och kan i och med detta visa på ett strukturerat miljöarbete.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar.

Vart tar dagvattnet vägen?

På vissa platser kan dagvattnet rinna rakt ner i marken. Men från torg, gator, vägar och tak måste vattnet transporteras bort via ledningar.

Risk för översvämning vid skyfall

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn och stor snösmältning finns det risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i källarbrunnar och orsaka översvämningsskador i till exempel källare.

Avfall

Nu har Sydnärkes kommunalförbund tagit över ansvaret för renhållning och avfall i Laxå, Askersunds, Lekebergs och Hallsbergs kommuner.

På kommunalförbundets hemsida hittar du numera information om sophämtning, öppettider på ÅVC mm. Länk till annan webbplats.

Vatten och avlopp

Läs mer om vatten och avlopp i Laxå kommun