Logga som leder till Laxå vattens startsida

Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:

För att kunna erbjuda tjänster till våra abonnenter behöver vi behandla Dina personuppgifter. Informationen är nödvändig för att starta upp ett abonnemang för vatten- och avlopp. Du behöver inte lämna några nya uppgifter i samband med detta.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Exempel på uppgifter vi har: Person och kontaktinformation- namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, adress, fakturaadress mm. Vi har också betalningshistorik och anteckningar kring överenskommelser som är gjorda med Dig som kund mm.

Informationen enligt ovan har samlats in vid samtal direkt med Dig som kund, via e-post/vanlig post, eller kontaktformulär som du fyller i på vår hemsida. Ibland inhämtar vi kompletterande kontaktuppgifter via sökmotorer,
t ex eniro, för att kunna ta kontakt med Dig.

De uppgifter vi behandlar om Dig sparas i digitalt system och i pärmar.

Vi kan komma att dela Dina personuppgifter, till exempel namn och adresser vid informationsutskick.

Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver för ändamålet.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med uppgifterna och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Du har rätt att en gång per år begära ut information om vilka personuppgifter vi har. Detta är kostnadsfritt.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Om Du har klagomål på vår behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Välkommen att höra av dig vid frågor.