Logga som leder till Laxå vattens startsida

Frågor och svar

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna som gäller vatten och avlopp.

Vattnet i Laxå kommun är mjukt. I Sannerud är det till och med mycket mjukt. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader (skrivs som °dH). Vattnet räknas som hårt vid 10°dH eller över, och mjukt om det är under 5°dH.

Laxå 2,5°dH
Röfors 2,5°dH
Hasselfors 2,5°dH
Mullhyttan 2,5°dH
Finnerödja 2,7°dH
Sannerud 0,7°dH

Med ett mjukt vatten, som det vi har i kommunen, räcker det med en mindre mängd disk- och tvättmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.

Nej, Laxå Vatten har inte tillgång till ritningar som visar ledningssystem inom tomtmark eller byggnader. Laxå Vatten kan bara besvara frågor om ledningssystem i gatan och var fastigheten är ansluten till detta.

Nej, bara om det är fel på vattenmätaren. I alla övriga fall skall du kontakta ett VVS-företag.

Är du ansluten till det allmänna avloppsledningsnätet gäller följande: Köksavfallskvarnar får installeras bara om Laxå Vatten skriftligen godkänner det. Vill du installera en köksavfallskvarn måste du först kontakta Laxå Vatten och ansöka om tillstånd. Varje ansökan prövas individuellt, men i de flesta fall tillåter inte Laxå Vatten att köksavfallskvarnar installeras. Avloppsledningarna i kommunen har för liten lutning för att transportera det nermalda köksavfallet vilket gör att risken för avloppsstopp ökar om köksavfallskvarnar används.

Det är brunnsägaren som har ansvar för skötseln av den egna brunnen och för kvaliten på vattnet. Vatten förändras med tiden och därför är det bra att regelbundet kontrollera kvaliten på vattnet.

Från den 1 januari 2014 har Livsmedelsverket tagit över ansvaret för information och rådgivning gällande enskilda dricksvattenanläggnigar från Socialstyrelsen.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida för råd om egen brunn. Länk till annan webbplats.

Slamtömning av avloppsbrunnar och slamavskiljare sker enligt schema. Normalt töms din slamavskiljare en gång per år. Slutna tankar töms efter behov.

Det är Närkefrakt som sköter slamtömningen på entreprenad. Det är också de som tar hand om kundtjänst och fakturering. Telefonnummer till Närkefrakts kundtjänst är 019-20 63 04.

För mer info, gå vidare till Närkefrakts hemsida. Länk till annan webbplats.

Läs mer om enskilda avlopp på avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats.

Laxå har valt att lämna projektet.