Logga som leder till Laxå vattens startsida

Råd vid källaröversvämning

Senast uppdaterad:

Läs nedan vad du själv kan göra för att förebygga översvämning och om det ändå sker, hur du agerar.

Förebygg vattenskador!

Flera översvämningar i källare beror på att trädrötter tränger in i servisledningens skarvar och orsakar stopp. Dessa rötter kommer främst från lövträden på tomten. Stoppet i en servisledning begränsas till enbart den berörda fastigheten.

Andra tillfällen när översvämning kan ske är i samband med häftiga regn eller hastig snösmältning. Vid dessa tillfällen kan dämning uppstå i det allmänna ledningsnätet och i samband med detta finns alltid risk för att avloppsvatten tränger upp i golvbrunnar. Även vid torrt väder kan hus med källare drabbas av översvämning via golvbrunnar. Tillfälligt stopp i en huvudledning kan ibland medföra att ett flertal fastigheter drabbas av en källaröversvämning. Dagvatten (regn- och smältvatten) kan också rinna ned i källartrappa eller garagenedfart och orsaka översvämning.

Förebyggande åtgärder

I eget intresse bör fastighetsägaren söka förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Förslagsvis kan följande årgärder vidtagas:

  • Golvbrunnar kan förses med tätningslucka.
  • Se till att tomten lutar från huset.
  • Kontrollera alla brunnar på tomten.
  • Töm din dräneringsbrunn regelbundet.
  • Placera inte föremål och varor som är värdefulla och fuktkänsliga i källaren.

Även om ovanstående vidtages, är man inte fullständigt skyddad mot översvämning.

Vad gör jag om det ändå händer?

Behöver du länspumpning ring SOS Alarmering tel 112.
När det inträffar en översvämning kontakta Laxå Vatten AB tel 0584 - 47 32 00 under ordinarie arbetstid. Under icke ordinarie arbetstid når du VA-jouren på tel 070 - 335 84 95.

Detta kan du göra själv för att begränsa skadorna:

  • Om möjligt flytta inventarier som kan ta skada.
  • Du kan försöka att täcka över golvbrunnar med t ex en matta och ställa på en tyngd.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för fastigheten för sanering.
  • Länsa källaren från inströmmande vatten om du har möjlighet.
  • Iakttag god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.