Logga som leder till Laxå vattens startsida

Svenskt vatten

Senast uppdaterad:

Laxå Vatten är medlem i Svenskt Vatten. Svenskt Vatten är en branschorganisation för Sveriges vattentjänstverksamheter. "Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster."

Tillsammans vill vi uppmärksamma hur viktigt rent vatten är och vad som måste göras för att vi även i framtiden ska ha tillgång till rent vatten.

Ditt vatten är mitt vatten i ett evigt kretslopp - tack för att du tar hand om det!

Kan du och jag göra skillnad?

Ja, vad du och jag gör påverkar i allra högsta grad hur vattenkvaliten kommer att vara i framtiden.

Industrin har blivit mycket bättre på att ta hand om vattnet och idag är det utsläppen från hushållen som är det stora problemet.

Men vad kan en våtservett eller tops göra för skillnad?

Tillsammans blir allt skräp som slängs i avloppen till en stor massa av blött avfall som skall hanteras, enbart i Laxå och Röfors spolar invånarna ner 19 ton skräp i avloppet varje år.

Något som är svårare att räkna på (men som många gånger är värre) är de kemiska ämnen som hushållen släpper ut i vattnet, t.ex. rengöringsprodukter, skönhetsprodukter, läkemedel och ämnen från textilier.

Kemikalier och miljöfarliga ämnen är svårt och dyrt att få bort ur avloppsvattnet och våra avloppsverk är inte byggda för att ta bort sådana ämnen. Många gånger följer de farliga ämnena med det renade vattnet ut i naturen.

Tre snabba tips!

Här kommer tre tips på vad du kan göra för att hålla vattnet rent

Runda ikoner som visar vad man får slänga i toaletten

Tops och annat skräp ska så långt det är möjligt återvinnas och det som inte kan återvinnas ska i soptunnan. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska lämnas till ÅVC Mosjön eller Röda Slingan. Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Mer information om hur olika avfall ska hanteras finns på Sydnärkes Kommmunalförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Välj miljömärkta produkter för att sköta om både dig och ditt hem.

Ta bilen till biltvätten. Om du bor i tätort och tvättar bilen hemma på gatan rinner de farliga ämnena på bilen och i rengöringsmedlen (via dagavttenbrunnarna) rakt ut i naturen. Vill du inte tvätta bilen i biltvätt är det bättre att du tvättar bilen på gräsmattan istället för på gatan. På gräsmattan fastnar de farliga ämnena i de översta jordlagren, där gör de mindre skada än i vatten.

Fler tips på vad du kan göra för att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar finns på Svenskt vattens hemsida.

Lär dig mer om vatten,hur viktigt det är och vad du kan göra för att ta hand om det här. Länk till annan webbplats.