Logga som leder till Laxå vattens startsida

Vattentäkter

Senast uppdaterad:

En vattentäkt är ett område där vatten som används för dricksvattenproduktion finns.

En vattentäkt kan vara en sjö, å eller liknande (ytvattentäkt) eller en grundvattenförekomst i marken (grundvattentäkt). Av de vattentäkter Laxå Vatten använder är två grundvattentäkter (Norrudden och Kroa) och en är en ytvattentäkt (Unden).

För att skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden runt vattentäkterna.

Gul skylt om vattentäkt