Logga som leder till Laxå vattens startsida

Vattenmätarbytesplan

Senast uppdaterad:

Nedan hittar ni aktuell bytesplan för vattenmätare, dock är planen preliminär och kan förändras under tidens gång.

Bytesplan
Rubrik för en puffingång som ska leda till en av undersidorna

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...

En lite kortare rubrik

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...