Logga som leder till Laxå vattens startsida

Frågor och svar

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om vattenmätare och byte av vattenmätare.

Vattenmätare ska bytas ut senast vart 10:e år enligt de föreskrifter somLaxå vatten AB ska följa. Dessa föreskrifter sätts av SWEDAC, den svenska myndigheten som kontrollerar kvalitet och säkerhet. Besök gärna www.swedac.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. för mer information.

Även om mätaren fungerar ska den kontrolleras med regelbundna intervaller, och därför blir det aktuellt med ett mätarbyte för alla kunder med jämna mellanrum.

Ja, det finns ett beslutat direktiv från SWEDAC om hur Laxå vatten ska hantera sina vattenmätare.

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa. Det som kan leda till en utgift för fastighetsägaren är om mätarplatsen inte är godkänd och rörmokare behöver tillkallas för åtgärd.

SWEDAC ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel).

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har Laxå Vatten AB beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Ja. Laxå Vatten AB arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som regleras och beslutas av kommunfullmäktige. I denna står det att Laxå vatten AB har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion.

Här kan du läsa din kommuns ABVA. Pdf, 205.1 kB.

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:

  • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (OBS! LK580 och LK581 ej godkänd ventil och ska bytas oavsett).
  • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
  • Skjutbar kopplingshylsa.

Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Här finns våra instruktioner för godkänd mätarplats. Pdf, 435.1 kB.

Nej. Enligt den ABVA som gäller för respektive kommun står det beslutat att Laxå Vatten AB har rätt att ställa krav på mätarplatsen men att kostnaden för åtgärd åligger fastighetsägaren.

Vilken rörmokare ska utföra jobbet?

Det är helt upp till er som fastighetsägare att anlita den rörmokare ni önskar. Att installera en konsol på mätarplatsen enligt informationen på vår webbplats är något som de inom branschen ska känna till.

Information om godkänd vattenmätarplats. Pdf, 435.1 kB.

Hör av dig enligt den information om mätarbyten som du fått till dig.

En konsol ska monteras på mätarplatsen under varmvattenberedaren och oftast kan den fästas i varmvattenberedarens stålkonstruktion mot golvet. Finns det inte utrymme för detta bör ni konsultera en rörmokare för hur ni skapar en godkänd mätarplats.

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det svårt med utrymme och svårt att se hur den kan få plats, då bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Det kommer att komma information i brevlådan 2 veckor före mätarbytet med tid och information.

De tekniker som kommer för att byta din vattenmätare ska gå att identifiera genom legitimation, arbetskläder och företagslogga på arbetsbilen. om vi använder oss av en entreprenör så kommer den iformationen att framgå av brevet som skickats till dig innan mätarbytet.