Logga som leder till Laxå vattens startsida

Vattenläcka Granstigen Hasselfors

Publiceringsdatum:

På måndagen upptäcktes en vattenläcka på Granstigen i Hasselfors.

Under tisdag eftermiddag/kväll/natt kommer vi påbörja arbetet med att tinna tjälen, detta kommer att medföra begränsad framkomlighet på Granstigen.

Arbetet med att laga läckan kommer att starta onsdag 17/1 kl. 07:30, när läckan lagas kommer Granstigen att vara avstängd för fordonstrafik.