Logga som leder till Laxå vattens startsida

Ledningsinventering Finnerödja och Hasselfors

Publiceringsdatum:

Ledningsinventering

Under vecka 35 utför vi ledningsinventering på spill och dagvattennätet i orterna Hasselfors och Finnerödja. Syfte med inventeringen är att kontrollera dagvatten- och spillvattenanslutningar till det kommunal ledningsnätet.

Vi kommer använda en metod som kallas för rökning, det är en snabb och effektiv metod. Metoden går ut på att man tillför rök i ledningsnätet som sedan tränger sig upp genom stuprör, brunnar mm på fastigheterna. I vissa fall kommer vi använda oss av drönare för att inspektera tex. stuprör mm.

Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Om röken skulle komma in i er fastighet, så är det bara att vädra ut.

Fastigheter som berörs av inventering har fått information om detta.

Vid frågor kontakta Laxå Vatten.