Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Höjning av brukningsavgifterna

Laxå Vattens styrelse har beslutat att från och med den 1 november år 2020 höja brukningsavgifterna med 15 %.

En brukningsavgift innefattar alla omkostnader för att kunna producera dricksvatten och distribuera det till våra kunder. Den innefattar även allt underhåll av våra anläggningar och ledningsnät samt hantering av restprodukten och att rena denna i reningsverken.

Denna höjning genomförs för att Laxå Vatten ska kunna öka förnyelsetakten och genomföra investeringar i våra anläggningar och ledningsnät. Laxå Kommuns Va-taxa bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska behöva betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Brukningsavgiften har under lång tid legat orörd för Laxå vattens kunder men för att bibehålla en god kvalitet är höjning av brukningsavgifter nu oundviklig.

I dagsläget finns det brister i både anläggningar och ledningsnät på samtliga orter som omgående behöver åtgärdas. Men det innefattar även ett nytt reningsverk i Sannerud och ett nytt bio-steg i Laxå reningsverk.

Vi kommer löpande informera om det arbete och underhåll som genomförs.

Laxå vattens kontor