Ledningsarbete på Postgatan i Laxå under maj och juni

Vattenavstängning torsdag 31 maj 07:30 på Postgatan, delar av Casselgatan, Kjellbergsgatan och Röforsvägen.

 Framkomligheten är begränsad från och till under tiden arbete med VA-ledningar görs på Postgatan.

 Under arbetet kan tryckförändringar uppstå och vattnet kan också bli missfärgat innan ledningar spolats ur. Öppna en kran och låt vattnet rinna en stund så brukar detta försvinna. Vid vattenavstängningar aviserar vi med lapp i/på brevlådan eller dörr för de fastigheter som berörs.

 Vi beklagar de olägenheter detta medför.