Ledningsarbeten på Lars Lindahls väg vid Q-star mellan E20 och TIvedsvägen

Arbetet startar onsdag 18:e april och medför begränsad framkomlighet under tiden.

Vi beklagar de olägenheter arbetet medför.